Érvényes: 2020. 11.. 04-tól
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kulcstartom.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének Megrendelő általi használatának feltételeit. Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem jogosult a honlap tartalmának megtekintésére és a rendelés leadására.
Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztüL: https://www.kulcstartom.hu/adatvedelmi-tajekoztato
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar.
Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A SZERZŐDŐ FELEK
1. 1 Szolgáltató
Neve: Boér Péter Csaba E.V.
Székhely/telephely: 9423 Ágfalva, Patak utca 45.
Adószám:  67852512-1-28

Nyílvántartási szám: 50855269

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: NAV

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Számlaszám: 11737045-21329962
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kulcstartom.hu
Telefon: +3670/396-9620
1.2. Tárhelyszolgáltató:

Tárhelypark.hu

Székhely: Budapest

web: tarhelypark.hu

E-mail cím: info@tarhelypark.hu
1.2 Megrendelő
Megrendelő mindazon belföldi természetes- és jogi személyek, akik a www.kulcstartom.hu honlap igénybevételével elektronikus úton leadott megrendeléssel a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel kulcstartók (továbbikaban: termék) előállítás szolgáltatást igénybe vesznek. 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A Megrendelő által a www.kulcstartom.hu honalpon található alkalmazások útján a Szolgáltató részére megküldött digitális fényképről termék előállítása és a Megrendelő részére történő átadása (házhoz szállítás útján).

 

3. A HONLAPON TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS
3.1.  A Megrendelő a regisztrációját követően bejelentkezik a honalpra/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a rendelést.
3.2.. A Megrendelő a honlapon a kiválasztja a neki tetsző  terméket. 
3.3. Amennyiben a Megrendelő további terméket szeretne kosárba helyezni, akkor visszanavigál a webshopba és tovább válogathat a termékek között.  Véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. 
3.4. Amennyiben a Megrendelő nem szeretne további terméket a kosárba helyezni, akkor  “Kosár megnyitás” gombra kattintva a kosár oldalra jut a Megrendelő. Itt ellenőrizheti a kosarának a tartalmát. Ha mindent rendben talált, akkor a meg kell adnia az elektronikus elérhetőségét (e-mail cím), majd a “Megrendelés” gombra kattint.
3.5. A Megrendelő megadja a számlázási adatait (ország, teljes név, telefonszám, kiszállítási cím), majd a “Tovább” gombra kattintva a szállítási mód oldalra jut. Szállítási költség értéke 1190 Ft-tól.
3.6. A “Folytatás” gombra kattintva a Szolgáltató kéri, hogy a Megrendelő ügyeljen a számlázási és szállítási címek pontos kitöltésére. A számlázási és a szállítási címek eltérhetnek (pl. a számlát cég nevére kéri, viszont a kiszállítást más névre és címre kéri). Ha a szállítási cím nem tér el  a számlázási címtől, akkor eljut a megrendelés összefoglalásához.
3.7. Amennyiben a Megrendelő megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, ellenőrizte a végösszeget, és úgy dönt, hogy meg szeretné rendelni őket, akkor kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők: utánvétel, előre utalás. Utóbbi fizetési opció választása esetén a végösszeget bankszámlánkra átutalja és ezután kezdődik a feldolgozás, csomagolás.
3.8. Az adatok kitöltését, a felhasználási feltételek elfogadását és a termék kifizetését követően a Megrendelő elküldi a megrendelését. A Megrendelőnek az online rendelőfelületen a megrendelés bármely szakaszában, a megrendelés Szolgáltató részére való továbbításáig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására vagy a megrendelés törlésére.
3.9. A Megrendelő által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím). A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett megrendelés (ajánlat) elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a felek között. A szerződés határozatlan időtartamra jön létre, mely az elkészült termék átvételével (házhozszállítással) minősül teljesítettnek és szűnik meg.
3.10. A megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a megrendelés során megadott adatokat (személyes adatok és szállítási információk) és a megrendeléshez tartozó elemek (feltöltött digitális fénykép vagy fényképek) felsorolását, mennyiségét, továbbá a termék árát, fizetési módot és a fizetendő végösszeget. Ha a Megrendelő bármilyen hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé, az adatok javítása érdekében. 1 napon belül??
3.11. 
3.13. A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Megrendelő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb, ikon vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
3.14. Házhoz szállítás során a megrendelt terméket  a Megrendelő által megjelölt szállítási címre, a GLS futárszolgálat segítségével küldjük ki vásárlóinknak. Amennyiben a Megrendelő a kiszállítást végző személy által megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a termék átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. A futár további 1 alkalommal kíséreli meg a megrendelt termékek kiszállítását. Amennyiben a 2. kiszállítás is sikertelen, a futár visszaszállítja a terméket a Szolgáltató részére. A Szolgáltató ez esetben felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot a további teendők egyeztetése céljából. Az át nem vett, és a futár által visszahozott csomagok újra küldését utánvételes fizetés esetén kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! Át nem vett, visszaküldött csomag esetén a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Megrendelőt terheli, újraküldését kizárólag a termék ellenértékének, valamint a felmerült költségeknek az előre történő utalása esetén küldi ki ismételten. FONTOS! Amennyiben a csomag hibásan, sérülten érkezik a futárszolgálat képviselőjével azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni. A sérülésről utólag jegyzőkönyvet a Szolgáltató nem tud elfogadni! Amennyiben a Megrendelő elmulasztja ellenőrizni az átvett csomag tartalmát vagy ellenőrzi azt, de elmulasztja a hibás teljesítésről írásban értesíteni ügyfélszolgálatunk, úgy a bekövetkezett károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. 
3.15. A megrendelés elkészítésének határideje a termék típusától függően 1-2 munkanap. A Szolgáltató – a felek közötti eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a minta minőségének ellenőrzését követően 1 munkanapon belül intézkedik a termék előállítására, amit a megrendelés visszaigazolását követően legkésőbb harminc napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani (kiszállítatni a szállítási címre). Amennyiben a Megrendelő több terméket is választ, minden esetben a kiválasztott termékek adatlapján szereplő leghosszabb szállítási határidő a mérvadó. A Szolgáltató törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő rajta kívül álló okok miatt (pl. GLS késedelme) nem tartható. Az esetleges szállítási késedelemről a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt megrendelés vagy a regisztráció során megadott e-mail címen.

 

4. A TERMÉKEK ÁRA, FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

4.1. A Szolgáltató a honlapon közzéteszi a termékek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vételárát. A mindenkori vételár az áru mellett feltüntetett bruttó ár, vagyis a O% ÁFA-t is tartalmazza. (Alanyi adómentesek vagyunk). A vásárlás végösszege forintban értrndő. 

4.2. A honlapon feltüntetett ár tartalmazza:

  •  
  •  

4.3. A honlapon megrendelhető termékek (szolgáltatások) árai vonatkozásában a Szolgáltató az árváltoztatás és az esetleges akciók alapján történő eltérés jogát fenntartja. A módosítás a honlapon való megjelenést követően beérkező megrendelések vonatkozásában alkalmazható. A módosítás a már megrendelt termékek (szolgáltatások) vételárát nem befolyásolja.
4.4. Abban az esetben, ha a honlapon hibás ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert vagy általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket (szolgáltatást) hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
4.5. A vételár teljes kifizetéséig a termék vonatkozásában a Szolgáltató a tulajdonjogát fenntartja. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, úgy felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
Megszemélyesítés, gyártás előtti lemondás esetén 15 napon belül vissztérítjük a rendelt porté összegét. 
4.6. Fizetési módok:
– Utánvétellel: Amennyiben a Megrendelő a rendelés értékét a termék kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az „Utánvétel” fizetési módot, amit a futárnak történő fizetéssel teljesítheti. Utánvétes fizetési módnál a Szolgáltató kezelési költséget számít fel, amelyről a megrendelés leadása során, a weboldalon tájékoztatja a Megrendelőt. Utánvét-kezelési költsége 490 Ft, amelyről a Megrendelőt tájékoztatjuk a rendelés feladása közben.
– Előre utalással: A megrendelt termék(ek) árát, Felhasználó a megrendeléstől számított  1 naptári napon belül átutalással fizetheti ki a Szolgáltató számára (számlaszám:11737045-21329962). A termék előállítása a fizetendő összeg megérkezése után történik.
4.7. A Megrendelő hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.
4.8.  A Szolgáltató a megrendelt termékek kifizetésekor a Megrendelő részére a kifizetés igazolására minden esetben elektronikus számlát állít ki, amit  megküld a Megrendelő által a www.kulcstartom.hu honlapon megadott e-mail címére. Amennyiben Megrendelő nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy a Szolgáltató. úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Megrendelő az info@kulcstartom.hu e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy a Szolgáltató papír alapú számlát állít ki, melyet postai szolgáltató útján továbbít a Megrendelő  részére.

 

5. ELÁLLÁS JOGA
5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
5.2. Ugyanezen jogszabály szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A Szolgáltató által a jelen szerződés alapján előállított és eladott termék (egyedi kulcstartó, póló, bögre, puzzle stb…) ebbe a kategóriába tartozik, így a Szolgáltató – a jelen ÁSZF keretei között – kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Megrendelőt a 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg.
5. 3. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.
5.4. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.
5.5. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
5.6. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elektronikus elérhetőségén (e-mail cím)  írásban.
5.7. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

 

6.. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
6.1. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.
6.2. A kellékszavatosság azt jelenti, hogy termék eladója a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben.
6.3. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a.) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b.) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
6.4. A termékszavatosság azt jelenti, hogy a vállalkozás által a fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
6.5. Ugyanazon hiba miatt a Megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét érvényesítheti.
6.6. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna, így jótállási kötelezettsége nem áll fenn.
6.7. A szavatossági igényeit a Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, a jelen ÁSZF szerint meghatározott mindenkori elérhetőségeken érvényesítheti.

 

7. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
7.1. Honlapunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen közölheti.
7.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
7.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
7.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
E-mail: nfh@nfh.hu
7.5. Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
A Budapesti Békéltető Testület székhelyet
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10..
Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

 

8. A HONLAPON KÖZÖLT TARTALMAK, ADATVÉDELEM, SZERZŐI JOGOK
8.1. A Szolgáltató kizárólag a honlapon saját maga által elhelyezett tartalmakért vállal felelősséget és áll helyt, ugyanakkor kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a honlap általa történő használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, egyúttal tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
8.2. A Megrendelő mindenkor szavatol, hogy az általa feltöltött, a Szolgáltató szerverén elhelyezett, vagy hálózatán továbbított információk és adatok jogszerűségéért teljes polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Szolgáltató kijelenti, hogy semmiféle felelősséget nem vállal a Megrendelő által feltöltött fájlok, adatok tartalmát illetően.
8.3. A Megrendelő által honlap használata során feltöltött tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a feltöltött tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység észlelése azonban feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a megrendelés teljesítését a Megrendelő egyidejű értesítése mellett megtagadja.
8.4. A Szolgáltató az internethálózat működéséből adódó esetleges információvesztésért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem garantálja, a weboldal megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemeltetését.
8.5. A Szolgáltató a Megrendelő bármely személyes adatát a Szolgáltató az általa közzétett, hatályos adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezelheti, amely az alábbi linken érhető el: https://www.kulcstartom.hu/adatvedelmi-tajekoztato
8.6. A Szolgáltatónak oly módon kell üzemeltetnie a termék elkészítése és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a termék elkészítéséhez és a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatok a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adhatóak át harmadik személy számára.
8.7. A Megrendelő által megadott és az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokból kezelt adatokat haladéktalanul törölni kell amennyiben az adatkezelés célja megszűnt. A Megrendelő által feltöltött képadatok a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képezhetnek azok a képadatok, amelyek a Megrendelő kifejezett kérésére, további esetleges megrendelése céljából archiválásra kerülnek.
8.8. A Szolgáltató honlapjának egésze (grafikus elemek, template, szövegek és technikai megoldások) szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak, így az ezek feletti valamennyi kapcsolódó jog jogosultja a Szolgáltató, ideértve a Szolgáltató által létrehozott vagy módosított és a jelen szerződés alapján a Megrendelő számára hozzáférhetővé tett szellemi alkotások feletti szerzői jogokat is. A honlap tartalom csak jogtiszta képeket tarlalmaz., amit a Pixabay oldalrról került letöltésre.
8.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
8.10. .A weboldal bármely tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú vagy bármely egyéb felhasználás céljából például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1. A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket – a Megrendelők honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett – egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
9.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadóak. 

Ágfalva, 2020. november 15.

 
 
 
 
 
 
Shopping Cart